Sverigedemokraterna i Mullsjö

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Mullsjö!

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Grillning inställt

  Av leontina den 5 juli, 2020
  0

  Tyvärr så är grillningen vid MSOK inställd idag pga vädret.

  Vi har ingen möjlighet att säkerställa tillräckligt avstånd under tak i detta ösregn😢
  Vi återkommer med ny tid.

  Sverigedemokraterna Habo/Mullsjö

 • Grillning 5/7 13.00 vid Msok grillplats!

  Av leontina den 24 juni, 2020
  0

  Grillning 5/7 13.00 vid Msoks plats

  Nu var det alldeles för länge sedan vi sågs 😊

  Vi önskar att få se just dig som sympatisör, intresserad, vän eller medlem vid msoks grillplats 5/7 13.00.
  Då är det nämligen dags för att bryta den trista vardagen med lite grillning, fika och njuta av naturen.

  Vi ser fram emot både nya och gamla bekantskaper. 😊

  Vi får även besök av vår riksdagsledamot Angelica Lundberg 😊

  Välkomna! 🌸

 • Av administrator den 2 april, 2020
  0

 • Bevara Sandhems skola

  Av Christian Wall den 29 mars, 2020
  0

  Skolan i Sandhem är ett ämne som berör många, både invånare i Mullsjö samt den berörda orten
  Sandhem.

  Vikande elevunderlag anses vara den primärt största anledningen till att lägga ner skolan, och
  verksamheten inom kommunen verkar sträva åt detta håll.

  Det kan verka enkelt att bara rent generellt förespråka en nedläggning av skolan för att kommunen
  måste spara pengar, men om man skrapar lite på problematiken så uppstår direkt ett flertal
  frågeställningar som man måste ta ställning till, och som i förlängningen kommer att skapa ett
  underskott istället för ett överskott i kommunen.

  För det första: Skolan i sig kommer inte magiskt försvinna om man lägger ner verksamheten.
  Lokalerna kommer att vara kvar, och de kommer att behöva lika stort underhållsbehov som innan. Så
  skolan kommer fortsatt att kosta pengar.
  För det andra: Vad man inte verkar tänka på är att föräldrar som bor i Sandhem och som jobbar i
  närliggande orter utanför kommunen, kan välja att via det fria skolvalet aktivt placera sina barn i
  skolor i Tidaholm, Skövde, Jönköping m.m.. vilket kommunen kommer att debiteras. Det krävs nog
  inte så många externa placeringar innan den tänkta besparingen av nedläggningen förvandlas till ett
  rejält underskott… som även kommunen måste äta upp.. detta kommer man inte undan.
  För det tredje: Vi inom Sverigedemokraterna vill försöka bevara en levande landsbygd och
  förespråkar inte centraliseringar, det är viktigt att alla delar av kommunen prioriteras.

  Så hur skall skolan räddas eller vad har ni inom Sverigedemokraterna för lösning på problemet?
  För att analysera det hela så beror underskottet på vikande elevantal i Sandhem. Vilket enkelt kan
  uttryckas att för lite barn går på skolan.
  Det märkliga är dock att skolan tidigare huserat barn i årskurserna 1-9, men i dagsläget enbart har
  elever i årskurserna F-3?
  Detta är märkligt och en direkt lösning skulle kunna vara att öka antalet elever på skolan, genom att
  låta även elever från årskurs 4-6 i Sandhem gå kvar på skolan.

  Skolorna i Mullsjö dras med rätt höga elevantal och en sådan åtgärd skulle resultera i en
  synergieffekt som kanske bidrar med positivt resultat för både Sandhem och Mullsjö. En ytterligare
  besparing skulle dessutom skolskjutsarna bli, eftersom de inte längre behövs i samma utsträckning.

  En snabb webbenkät på sociala medier visar att en övervägande majoritet av Mullsjö/Sandhems
  invånare vill behålla skolan. Även ställer man sig positiva till att utöka antalet årskurser..
  Så låt Sandhem behålla sin skola, den bidrar till att öka ortens attraktionskraft för inflyttning och
  skapar en trygghet på orten för båda föräldrar och barn.

 • Av administrator den 7 mars, 2020
  0

 • Sverigedemokraternas politik får gehör

  Av Christian Wall den 30 januari, 2020
  0

  På det första fullmäktigemötet för 2020 röstades en förändring av våra politikerarvoden igenom, med en sänkning av arvoden och politikerlöner från 1 mars.
  Detta är något som vi föreslagit, både i vår budget som vi presenterat, samt åtskilliga gånger på fullmäktige.

  Nu blir det alltså realitet och vi känner tacksamhet för att vår politik nu äntligen får lite genomslag i kommunen.

  Besparingen blir dock ganska blygsam och är en sänkning med 10% från föregående nivåer. sammanlagt ca 33.000:- i månaden, ungefär 370-400.000:- om året.
  Det är som sagt en ganska liten besparing, med tanke på att kommunens beräknade underskott i november var på 29 miljoner.
  Sammanfattningen för underskottet för december har vi dock inte fått ännu.

  Vi måste nu göra allt i vår makt för att vända den här negativa trenden, initiativet från styret i Mullsjö är ett steg i rätt riktning, men mer måste göras för att kunna komma på rätt sida strecket.

  Sverigedemokraterna i Mullsjö

 • Vi överklagar SMK:s budget

  Av Christian Wall den 25 oktober, 2019
  0

  Idag överklagar vi i Sverigedemokraterna Mullsjö den budget som Kommunfullmäktige röstade igenom på förra fullmäktigemötet.

  I Mullsjös kommunfullmäktige lades i år tre olika budgetar fram inför omröstningen, normalt sett är det oftast två: Sverigedemokraternas samt styrets egna tjänstemannabudget.

  Detta året valde även moderaterna att lägga en egen budget, vilken i sin utformning var förvillande lik SMK:s, men med ett antal variationer i mål och vision.

  I år blev även budgetprocessen något annorlunda sedan fullmäktige varit tvungna att återremittera SMK:s och moderaternas budgetar, eftersom de inte lyckades följa kommunallagen!
  De saknade vitala delar som krävdes för att de skall godkännas som en kommunal budget!

  Betänk då att de som sitter i styret i Mullsjö har suttit där sedan familjerna Hedenhös tid och de kan inte idag, 2019 ens skapa en budget som följer de kriterier som krävs enligt den enda lag som de är tvingade att följa.

  Det är för oss inte längre en gåta varför vår kommun nu dras med ett för varje månad ökande underskott.

  Våra mål och visioner för den budget vi lade fram var främst besparingar på den kommunala demokratin, vi vill alltså i ren solidarisk anda, minska våra egna arvoden, och löner till oss som sitter i fullmäktige,
  eftersom vi kräver våra kommuninvånare och medborgare på nedskärningar och åtstramningar i den allmänna välfärd som de med sina skattepengar är med och betalar.

  Detta har vi för de övriga partierna i fullmäktige ett flertal gånger försökt påtala, men mötts av argument som att det skulle kunna riskera att ”skrämma bort” potentiella framtida politiker från att engagera sig.
  Så ser den politiska solidariteten ut i Mullsjö kommun. De som redan har det svårt skall tydligen fortsätta betala kalaset efter politikers illa och ofta absurt fattade beslut som satt oss i en sådan ekonomisk knipa
  att vi befarar att tvångsförvaltas om en vändning inte snart sker..

  Dessutom anser vi att den genomröstade budgeten trots påvisade brister och fel fortfarande inte följer kommunallagen i de hänseenden som har med god ekonomisk hushållning att göra. Man lyckas inte heller hämta hem
  det underskott man lyckats driva in kommunen i från 2017, vilket man enligt kommunallagens 12§ skall göra.

  ”Reglering av balanskravsresultat
  Om kommunal bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren.”

  Detta gör nu inte SMK i sin budget, utan man väljer att låna 12,5 miljoner till, samt plocka pengar ur RUR som är en reserv som är reserverad för att användas under svåra ekonomiska tider, vilket stundar inför den kommande lågkonjunkturen.
  Dessa pengar behöver vi alltså för det stålbad som ligger framför oss.
  Åtgärder som vår i vår budget inte krävdes, eftersom vi valde att prioritera välfärden och kommuninvånarna.

  Vi inom Sverigedemokraterna i Mullsjö känner oss trötta och frustrerade över att den styrande majoriteten fortfarande inte verkar inse hur allvarligt det ekonomiska läget är utan väljer att utarma kommunen mer genom beslut som inte kommer
  att gagna Mullsjö/Sandhems invånare.

  Därför har vi överlämnat en skrivelse till Förvaltningsrätten med en överklagan där vi ber rätten se över om den budget som på bästa ideologiska partimaner utan debatt röstades igenom, verkligen uppfyller de rekvisit som krävs enligt den lag vi som kommun är bundna att följa.


  Christian Wall
  Gruppledare Sverigedemokraterna Mullsjö