Sverigedemokraterna i Mullsjö

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Mullsjö!

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Kandidera till din lokala föreningsstyrelse

  Av administrator den 14 november, 2017
  0

  1 december är sista dagen att anmäla om man vill bli aktiv i någon lokalförening som omfattar din kommun.

  1 januari gäller till distriktet som omfattar Jönköpings län.

  Anmälan görs enkelt nedan:

  Här kan du kandidera till kommunförening och distrikt

 • Sverigedemokraternas budget för Mullsjö 2018

  Av alundberg den 9 november, 2017
  0

  Klicka på bilden för att öppna.

 • Insändare i JP 23/10 – bostadskris

  Av alundberg den 9 november, 2017
  0

  Insändare i Jönköpings-Posten av Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson
  och Angelica Lundberg, Gruppledare SD Mullsjö.

 • Kommunfullmäktige 29/8 2017

  Av alundberg den 4 september, 2017
  0

  Första mötet för hösten började med en redovisning av uppföljningen av Mullsjö och
  Habos miljöprogram och information från Barn- och utbildningsnämnden.

  Kommunstyrelsens ordförande svarade på min interpellation om varför uppladdningen
  av fullmäktiges ljudfil dröjt och redovisade de åtgärder man vidtagit för att detta inte
  skulle hända igen. Det är tacksamt att detta tagits på allvar och jag är nöjd med svaret.

  Vidare togs beslut om att sätta igång med Trollehöjdsskolans utemiljö genom att
  1,5 miljoner avsattes för etapp 1. Den nya skolgården innebär att planerna på ett nytt
  skolkök är skrotade, något som jag iof tycker är synd, men fullt förståeligt då satsningen
  på skolgården måste komma före.

  Ett medborgarförslag om ett +55 boende hade inkommit och vi i Sverigedemokraterna
  ställer oss mycket positiva till detta. Vi har i olika instanser påtalat platsen där Bullerbyn
  ligger som en bra plats, och trots att fler andra partier nu ställde sig bakom detta förslag
  och påstod att de själva talat om denna platsen sedan tidigare, så var det bara SD som
  röstade för att Bullerbyns förskola skulle flyttas när vi väl hade chansen. Alla övriga partier
  röstade för att förskolan skulle ligga kvar.

  Vi hade också lämnat in två motioner som skickades för beredning, en om gratis trygghetslarm
  och en om garanterad plats på äldreboende för alla över 85 år.
  Läs dem här;

  Motion Gratis trygghetslarm

  Motion Garanterad plats på äldreboende

  Nästa fullmäktige är den 26 september, kom gärna och lyssna!

 • Inbjudan till budgetutbildning

  Av administrator den 3 september, 2017
  0

  Budgeten är ett av de viktigaste verktygen för politiken att påverka samhället.
  Hur gör man en kommunal budget?

  Alla medlemmar och intresserade är välkomna att lyssna och lära.
  Utbildningen är kostnadsfri och distriktet bjuder på fika!

  Anmälan till bjorn.forsell@sd.se senast 11/9.

 • Kommunfullmäktige 25/4 2017

  Av alundberg den 22 maj, 2017
  0

  Nu kan man lyssna på ljudfilen från kommunfullmäktiges möte i april, där bland annat
  årsredovisningen ledde till en lång debatt.

  SDs gruppledare Angelica Lundberg ställer frågan om Socialdemokrater, Miljöpartister
  och Vänsterpartister är nöjda med vad de åstadkommit i kommunen, när 90-åringar
  tvingas sitta ensamma i sina lägenheter eftersom de sparar in på platser på äldreboendet.
  Anförandet börjar vid 51 minuter och 30 sekunder in under punkten 6a.

  Något oväntat svarar Christer Rube (S) att han är inte bara stolt utan mallig över
  äldrevården i Mullsjö. Tre dagar tidiare har en nedkyld 96-åring hittats medvetslös utanför
  äldreboendet. Rube berättar vidare hur bra det är på hemmet (tid 1.20.20, punkt 6a).
  Vad hjälper det den som inte får en plats där undrar vi?

  Han säger vidare att det är bara att öppna upp en stängd plats igen om det behövs. Varför
  öppnar man inte dem då när 90-åriga Agda vill flytta in, undrar Angelica Lundberg utan att
  få svar (tid 1.27.07 punkt 6a).

  Vänsterpartiets Mikael Johansson går också i debatt med SD (tid 1.34.40) och meddelar att
  ett samhälle med en skola i världsklass, hårdare tag mot brottsligheten, trygg äldrevård och
  är inte ett samhälle han vill ha (tid 1.41.09).

   

  Lyssna på punkten 6a här:

   

  Lyssna på övriga punkter här:
  http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Kommun-och-politik/Moten-handlingar-och-protokoll/Lyssna-pa-kommunfullmaktige/KF-2017/2017-04-25/

 • Interpellation om ”hen” som ett tredje kön

  Av alundberg den 2 april, 2017
  0

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
  gällande kommunens användning av ett tredje kön

  Varje år ger kommunen ut en kommunguide med alla kommunens föreningar listade.
  För att finnas med här måste man registrera sin förening i Föreningsregistret som är kopplad
  till kommunens webbsida.

  När man gör detta ombedes man fylla i kontaktperson i föreningen och kön på denne.
  Varför man behöver veta vilket kön en kontaktperson för en förening har framstår i sig som
  mycket märkligt. Men det som förvånar mest är man här kan välja på tre kön, man, kvinna och
  hen, trots att det enligt både lag och biologi bara finns två kön.
  När frågan om att använda hen enbart som ett ord, inte ett tredje kön, togs upp i fullmäktige
  röstades det ner.

  Därför är mina frågor;

  Hur kommer det sig att man valt att använda ”hen” som ett alternativt kön när vi i Mullsjö
  kommun inte tagit några på att införa ett tredje kön?

  Vem har tagit beslutet att använda sig av tre kön i detta formulär?

  Angelica Lundberg (SD)

   

  Lyssna på debatten här:

 • Varför ljuger politiker i Mullsjö om förskolan?

  Av alundberg den 30 mars, 2017
  0

  I kväll var Barn- och utbildningsnämnden inbjudna till förskolans föräldraråd.
  Ordförande (S), Vice ordförande (M), en ersättare (S) och undertecknad var endast de av totalt 18 (9+9) ledamöter som bemödade sig med
  att komma dit. Och det var lika bra det, vi var tydligen ändå inte inbjudna för att berätta om de beslut vi tagit…

  Bullerbyn togs upp och förskolecheferna menade på att fler förskolor var i samma skick och att det inte var en undermålig lokal.
  Är de ens medvetna om möglet i källaren, det dåliga taket, fönsternas skick eller hålen i väggen som täcks av barnens teckningar?
  Föräldrarna är det i alla fall, det har länge talats om Bullerbyns dåliga lokaler. Skulle bli förvånad om det fanns förskolor i sämre skick i kommunen,
  eller i länet för den delen. Någon frågade vad BUN hade för visioner och jag berättade då om min vision om ett
  äldreboende/trygghetsboende/seniorboende i höghusform där Bullerbyn finns idag, med en förskola på botten som vi motionerat om här.
  Jag talade också om att det var bra att vi beslutat byta ut Bullerbyn och att vi avser avsätta pengar för projektering av den nya förskolan redan nästa år.

  Det var uppenbart att man inte fick prata om något av detta för de andra från BUN och förskolecheferna var snabba på att tona ner det jag
  sagt och förklara att det minsann inte fanns några beslut på något, inget är klart än.
  Låt oss titta på de beslut som faktiskt fattats.

   

  2012-05-10 Beslutar BUN att framföra till tekniska utskottet att Barn- och utbildningsnämnden i stället vill att Bullerbyn ska renoveras och kunna
  användas som förskola under ytterligare ca 5 år.

  2012-10-11 att beträffande Bullerbyn framföra till tekniska utskottet att snarast se över de påtalade bristerna (tak och fönster) så att ingen
  säkerhetsrisk föreligger. (Det har trots detta inte skett något tak- eller fönsterbyte.)

  2015-04-13 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära pengar i budget 2016 för projektering av en ny förskola utöver Skogsgläntan.

  2015-11-09 Barn-och utbildningsnämnden beslutar att förskoleverksamheten lämnar Björksäter och Bullerbyn om dessa inte behövs för verksamhetens behov.

  2015-11-30 Beslutas att barn-och utbildningsnämnden inhämtar information från kommunstyrelsen kring vilket av alternativen renovering/nybyggnation
  (av Bullerbyn) som är mest lämpligt och när detta kan komma att utföras.

  I februari 2016 antogs en lokalförsörjningsplan där man specifikt uttryckte att planerings- och utredningsarbetet gällande en ny förskola som
  ersätter Bullerbyn påbörjas snarast och att utgångspunkten är att en ny förskola ska stå färdig inom 5-7 år.

   

  Varför vill inte BUNs övriga representanter och förskolecheferna tala om detta för föräldrar och personal?
  Att säga att det inte finns några beslut är ren och skär lögn!

   

  Angelica Lundberg, ledamot i BUN

   

  Läs mer om turerna kring Bullerbyn här och här.

  Maila mig gärna dina åsikter på angelica.lundberg@sd.se